Ondergrondse tank plaatsen

Hoe wordt een ondergrondse tank geplaatst?

Stap 1.

Om te beginnen komt er een Area Manager bij je langs die gaat kijken of en waar de ondergrondse tank geplaatst kan worden. Het is mogelijk dat hiervoor een vergunning nodig is. Mocht dit zo zijn helpen wij je daar natuurlijk mee. Als we zeker zijn dat het kan, gaan we van start!

Stap 2.

De installateur zal een gat graven op de gewenste locatie. De diepte van het gat is altijd dieper dan de hoogte van de tank. Op de bodem komt een zand verdichte ondergrond waarop de tank waterpas wordt gezet. Dit kan de installateur eenvoudig uitlezen door middel van een laser. Heel handig, want door die extra zandlaag komt de deksel van de tank altijd boven het maaiveld uit. Tevens wordt er rondom de tank ook extra zand weggegraven, zodat de tank er goed inpast en kan worden omringd met schoon zand.

Stap 3.

Als het gat helemaal op maat is en de tank op locatie geleverd is, kan de ondergrondse tank worden geplaatst.

Stap 4.Ondergrondse tanks

De tank wordt vervolgens voorzichtig het gat in gehesen.

Stap 5.

Er dient bij het aanleggen van het leidingwerk rekening te worden gehouden met de plaatselijke wettelijke bepalingen. De leidingen dienen voldoende diep (> 0,6 meter) ingegraven te worden, ter bescherming tegen vorst. Ook moeten de leidingen geschikt zijn bevonden voor het doorlaten van propaangas. De gasafnameleiding dient te worden voorzien van een mantelbuis als mechanische afscherming.

Stap 6.

Eenmaal in de grond controleren we of de ondergrondse tank waterpas staat en of alles correct is aangesloten. Als dit zo is, vullen we het gat weer op. Dit gebeurt met fijn zand dat vrij is van scherpe en harde voorwerpen, zodat de ondergrondse tank niet kan beschadigen. Aan de oppervlakte kan in sommige gevallen tuinaarde worden gebruikt.

Stap 7.

Na de installatiewerkzaamheden zal er een goedkeuringsverklaring worden opgesteld van de tank en de installatie. Alle keuringsdocumenten worden door ons weer verstrekt in het logboek en in MijnBenegas.

Wil je meer weten over de mogelijkheid van een ondergrondse tank? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!