Green Deal

Benegas & Hoaf nemen samen deel aan Green Deal

Vanaf maart 2016 is het gebruik van Glyfosaat verboden als bestrijdingsmiddel op verhardingen. Dus voor de bestrijding van onkruid op wegen, paden en straten mag geen Glyfosaat meer worden gebruikt.

De bekendste verschijningsvorm van Glyfosaat is RoundUp. Dit omstreden product is dus niet langer te koop, waardoor men gedwongen is op zoek te gaan naar alternatieven.

Green Deal

Dankzij de RECRON heeft de Horeca en Recreatie-branche extra tijd gekregen om alternatieve bestrijdingsvormen te kunnen gebruiken. In samenwerking met het Ministerie van VWS is de ‘Green Deal’ opgezet. De Green Deal is een testfase van 1,5 jaar waar in verschillende cases worden doorlopen en uiteindelijk ‘Best Practices’ voortkomen. Samen met HOAF stelt Benegas onkruidbranders en gasflessen beschikbaar voor deze ‘Best Practices’!

Onkruidbranders

Benegas heeft een ruim assortiment onkruidbranders in de webshop. Zo is er voor elk terras en pad of elke oprit een geschikt model. Alle onkruidbranders in de webshop werken uiteraard perfect op de gasflessen van Benegas Light.