Groene stroom

Groene stroom van Europese windmolens

De stroom die Benegas levert is altijd voor de volle 100% afkomstig van windmolens! Groene stroom dus, van een hernieuwbare bron.

Naast windenergie is stroom afkomstig van bijvoorbeeld de zon en waterkracht ook hernieuwbaar. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen worden deze bronnen dus continue weer aangevuld. Bovendien treedt er geen CO2-uitstoot op bij het opwekken van deze energie.

Windenergie

In Nederland kan het flink waaien. Dat hebben we allemaal wel gemerkt! Het waait immers ook altijd de verkeerde kant op als we op de fiets zitten. Aan de andere kant is deze wind wel bijzonder handig om energie mee op te wekken. In Nederland staan dan ook een hoop windmolens en dat aantal blijft de komende tijd stijgen. Eén moderne windmolen produceert genoeg energie voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Windmolens

Windmolens zijn niet altijd even geliefd, omdat ze het uitzicht verpesten. Wij kunnen deze kritiek begrijpen, maar als we doorgaan met fossiele brandstoffen, dan is er straks helemaal niets om nog naar te kijken. We moeten nu eenmaal op een duurzamere manier omgaan met onze aarde en hernieuwbare energiebronnen zijn hierin erg belangrijk. Daarbij kan je het ook positief bekijken, in Nederland staan al sinds de 12e eeuw molens in ons landschap. Deze windmolens zien er alleen iets anders uit.

Wist je dat?

  • Een windmolen na 3 tot 6 maanden draaien de energie die de bouw gekost heeft al heeft terugverdiend?
  • Een windmolen gemiddeld 20 jaar mee gaat?
  • Een windmolen vanaf windkracht 2 begint met draaien? De meeste windmolens stoppen automatisch bij windkracht 10.
  • Een windmolen vanaf windkracht 6 zijn maximale vermogen heeft bereikt? Bij windkracht 7, 8 en 9 blijft de hoeveelheid opgewekte energie gelijk.
  • Een windmolen minder gevaarlijk is voor vogels dan een huiskat?