Uienbeurs

Uienbeurs 2017!

Uiensector

De Nederlandse uiensector is sterk. Toch moeten ze net als andere sectoren blijven zoeken naar verbeteringen. De basis van de teelt moet goed zijn, maar kwaliteit moet ook als de basis gezien worden. De sector moeten dus blijven voorlopen, in veredeling, techniek, kennis en innovatie. Waarbij Benegas samen met Dekker en Mol ook in 2017 weer van de partij zal zijn op de Uienbeurs.

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken neer te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners.

Van groot belang is om de resultaten van de innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is de jaarlijkse Uiendag. Dit jaar vindt alweer de 16e editie plaats waar we met veel plezier naar uitkijken.

Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het keten gestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent. Ben jij er ook?

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op http://www.uinovatie.nl/. De beurs zal plaatsvinden op 24 augustus 2017 in Colijnsplaat.