Fusie Nederland LPG met Benegas

Fusie Nederland LPG met Benegas

Graag informeren wij u over de fusie van Nederland LPG BV met Benegas BV. Met ingang van
1 juli 2022 worden de handelsactiviteiten voortgezet onder de naam Benegas BV en wordt de entiteit Nederland LPG BV opgeheven.

Wat betekent dat voor Benegas?
De fusie is de volgende stap in het integratie proces van de voormalige Primagaz activiteiten met Benegas. Na de fusie is er geen onderscheid meer tussen Nederland LPG en Benegas: Nederland LPG is geïntegreerd in Benegas en is daarmee opgehouden te bestaan.

Wat betekent dat voor u?
De fusie heeft geen gevolgen voor u als klant omdat de contractuele rechten en verplichtingen ongewijzigd overgaan naar Benegas, hiervoor is geen actie van uw kant vereist.

  • Algemene voorwaarden:
    Vanaf 1 juli zullen de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Benegas van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor u van toepassing vanaf uw eerste bestelling na 1 juli.
  • AVG / Privacy:
    Benegas verwerkt uw persoonsgegevens conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Verdere details hieromtrent zijn vastgelegd in de privacy verklaring
Tankwagen propaangas