Prijs propaangas

De actuele dagprijzen zijn voor klanten van Benegas dagelijks na 13:00 uur zichtbaar in Mijn Benegas. Ben je geen klant van Benegas? Dan kan je de ontwikkeling van de gasprijs ontdekken op deze pagina.

De prijzen van propaangas fluctueren praktisch iedere dag, dit is altijd al zo geweest, maar is nu sterker door de geopolitieke-ontwikkelingen. De vraag en het aanbod op de vrije -, nationale – en internationale propaangasmarkt verandert voortdurend. Daarnaast hebben internationale marktnoteringen en de Dollar-Euro wisselkoers ook invloed op de gasprijs. De prijs van propaangas is verder opgebouwd uit uw persoonlijke gasprijs, overheidsheffingen en btw.

Bij vragen kan je natuurlijk altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Ontwikkeling gasprijsSamenstelling gasprijs

gastank huren

Prijsstijging

Het zal je niet zijn ontgaan dat de energieprijzen de laatste jaren ongelooflijk grillig zijn. Ook wij hebben hiermee te maken. De propaangasprijs staat onder invloed van de internationale prijzen voor aardolie. Wij adviseren dan ook hier rekening mee te houden.

Wanneer je een leidingnet hebt en/of een voorschot betaald voor de inkoop van propaangas, dan is het verstandig om de maandtarieven alvast te verhogen. Dit om grote verrassingen te voorkomen bij een eindafrekening. Helaas kunnen we niet voorspellen hoe deze prijsontwikkeling zich zal voortzetten.

Ontwikkeling van de gasprijs

Hier vind je de up-to-date ontwikkelingen van de gasprijs.

De basis voor de propaangasprijs wordt gevormd door vraag en aanbod van propaangas. Van invloed zijn:

  • de dagelijks fluctuerende noteringen op de wereldoliemarkt;
  • internationale marktnoteringen;
  • de Dollar-Euro wisselkoers. Stijgt de waarde van de Dollar ten opzichte van de Euro, dan wordt de prijs van propaangas ook hoger.

De grafiek toont de actuele prijsdalingen/-stijgingen (blauwe lijn) en de ontwikkeling van de propaangasprijs (rode lijn), gedurende een half jaar. Het betreft de prijs per 100 liter propaan, exclusief BTW, inclusief wettelijke accijnzen, heffingen en kosten.

Gastank benegas

Samenstelling van de gasprijs

De gasprijs samenstelling bestaat uit een drietal onderdelen.

  1. Uw persoonlijke gasprijs. Deze is weer onder te verdelen in de basisprijs voor propaangas, de transportkosten en onderhoud/indirecte kosten.
  2. De overheidsheffingen, dit zijn accijnzen en voorraadheffingen. De actuele accijns vindt u op de website van de belastingdienst (vloeibaar gemaakt petroleumgas).
  3. Tot slot wordt er over de persoonlijke gasprijs en de overheidsheffingen nog belasting geheven. Dit is 21% en wordt 1-op-1 doorberekend in de propaangas prijs.

Het is ongeveer zo dat 2/3 van de gasprijs bestaat uit uw persoonlijke gasprijs en 1/3 zijn de overheidsheffingen en btw.

Uw persoonlijke gasprijs

Uw persoonlijke gasprijs bestaat uit drie onderdelen.

  1. Het hoofdbestanddeel is de basisprijs voor de inkoop van het propaangas. Deze schommelt per dag door de handelsmarkt, noteringen op de wereldoliemarkt en Dollar-Euro wisselkoers.
  2. Daarnaast hebben de transportkosten invloed op uw persoonlijke gasprijs. De locatie en de grootte van de tank hebben invloed op de transportkosten.
  3. Het laatste onderdeel betreft onderhoud/indirecte kosten.
Rekenmachine

Overheidsheffingen en BTW

De overheidsheffingen bestaat uit twee onderdelen en over het geheel wordt belasting geheven.

Accijnzen en Voorraadheffing vormen samen de overheidsheffingen. De accijnzen zijn €344,74 (per 01-07-2023) per ton propaangas en de voorraadheffing is € 8,- per ton. Teruggerekend per 100 liter propaangas zijn de accijnzen € 17,52 en de voorraadheffing € 0,41. Opgeteld is de overheidsheffing per 100 liter propaangas dus € 17,93 (ex. btw).

De btw voor propaangas is 21%. Deze wordt zowel over uw persoonlijke gasprijs als over de overheidsheffingen geheven. De overheidsheffingen kosten daardoor inclusief btw al € 17,93. De btw over uw persoonlijk gasprijs komt hier nog bij.

Doe de bespaarcheck

U kunt op eenvoudige wijze geld besparen door van olie op propaan over te stappen.

Met propaan heeft u een schone energiebron die u gebruikt voor alle voorzieningen in en om het huis. Optimaal kookcomfort, warmte in huis en warm water krijgt u door middel van propaan. Weten hoeveel u kunt besparen?

Doe hier de bespaarcheck
* Lees meer over minder uitstoot door propaangas.

gasprijzen Benegas
Fragen

Benegas ontzorgt!

Met Winter Warm Garantie zorgt Benegas voor alles rondom uw gastank.

Benegas regelt alles voor u: van gasleveringen tot keuringen. Daarnaast hoeft u zich niet meer druk te maken over een hoge rekening, u betaalt namelijk via maandelijkse voorschotten. Naast Winter Warm Garantie heeft Benegas ook nog andere pakketten, zo is er altijd een pakket dat bij u past.

Bovendien heeft Benegas een telemetriesysteem. Hiermee kunnen wij u waarschuwen dat uw gastank bijna leeg is en dat het tijd is om te bestellen. Ook is het mogelijk dat wij dan automatisch een levering inplannen, dan hoeft u zich helemaal nergens druk om te maken.

Pakketten van BenegasTelemetrie

Vraag vrijblijvend advies