Safety First bij Benegas

Voor Benegas staat veiligheid al meer dan 90 jaar voorop.

Propaan- en Butaangas kennen strenge regels die wij als leverancier van brandbaar gas en aanverwante artikelen zorgvuldig opvolgen. Zowel voor gebruik en vervoer van onze gassen als de plaatsing van een propaantank zijn er strenge maatregelen van toepassing.

Door afspraken vast te leggen waaraan ons bedrijf en product moet voldoen, kunnen we u de garantie geven dat onze diensten en goederen continue op het hoogste niveau liggen en worden we vroegtijdig op veranderingen gewezen. Door te werken volgens ISO 9001 kwalificatie wordt er efficiënt en gestructureerd volgens opgestelde processen gewerkt.

Veiligheidseisen gastank Downloads

Propaantank huren

Tankkeuring en onderhoud

Vanwege de druk in een propaantank gelden volgens de wet strenge veiligheidseisen.

Een tank behoeft regelmatige keuring om aan de eisen te voldoen. Een propaantank krijgt elke twee jaar een inspectie, waarbij gecontroleerd wordt op lekkage, beschadiging of roestvorming. Voor tanks tot 13 m³ inhoud geldt een afwijkende controle-frequentie van elk jaar.

Een goed onderhouden tank staat altijd vrij van planten, obstakels en overmatige begroeiing. Hierdoor wordt de verf van de tank niet aangetast en ziet je tank er goed uit. Als de keuringsverklaring afloopt, komt de monteur de overdrukbeveiliging vervangen en zal daarna de tank meteen controleren. Voor het vervangen van deze beveiliging dient de tank leeg te zijn.

Vragen over Veiligheid

Wat moet ik doen in noodgevallen?

Bij noodgevallen kun je Benegas en/of de Brandweer bellen voor assistentie. Benegas is 24 uur/ 7 dagen bereikbaar via haar algemene telefoonnummers 0341 – 72 33 50 (Nederland) en 0031 – 341 – 72 33 50 (België). De brandweer kun je bellen via het Europese alarmnummer 112.
Bij de overeenkomst ontvang je van Benegas een noodplan. Dit noodplan vind je ook op je tank als stickervorm. Lees dit noodplan door zodat je voorbereid bent in van van nood.

Mag ik mijn tank verbergen?

De gastank dient ten alle tijden vrij te staan en mag niet bedekt worden. Een gastank die vrijstaat van begroeiing en dergelijke is beter bestendig tegen roest en gaat langer mee. Een andere reden is omwille van de bereikbaarheid en veiligheid van de tank. Een minimale afstand en hoogte van 1,5 meter rondom de propaantank is vereist.

Houd je een propaantank toch liever buiten het zicht? Benegas verzorgt ook de plaatsing van ondergrondse tanks!

Tot welke temperatuur kan ik propaangas gebruiken?
Het ‘kookpunt’ van propaangas, dat is dus de temperatuur waarbij het gas van vloeibare toestand in dampvorm overgaat, ligt rond de -40° C. Boven die temperatuur is propaan dus bruikbaar als brandstof. Dit betekent dat ook in zeer koude winters, propaangas ‘het alternatief’ is als verwarmingsbron.

Meer vragen

 

Propaantank huren
Interne afstanden
Interne afstanden
Interne afstanden

Stuur direct uw vraag in