Landelijke adviesprijs LPG, per liter inclusief BTW

De huidige LP Autogas prijs is: €1.009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Veiligheid & Milieu

Gebruik van LPG als autobrandstof levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van CO2 met ongeveer 15% ten opzichte van benzine! Ook ten opzichte van diesel wordt met LPG een veel betere luchtkwaliteit bereikt doordat LPG tot 55% lagere uitstoot van NOx heeft. Autogas kan bovendien als transitiebrandstof bijdragen aan het behalen van de internationale 20-20-20 milieudoelstellingen, en is beslist een zeer veilige brandstof!

Wat is NOxVeiligheid

On the road

Wat is NOx

NOx is een samenvoeging van NO-Stikstofoxide en NO2-Stikstofdioxide. NOx heeft een nadelige invloed op de gezondheid en draagt bij aan de vorming van zomersmog, de verzuring van regenwater en bodem, bij aan de hoeveelheid fijnstof en de vermesting van de bodem. De uitstoot van een dieselmotor bestaat voor 20- 30% uit NOx.
Zelfs met CRT-filter op de dieselmotor is er nog altijd sprake van een 77% hogere uitstoot van fijnstof t.o.v. de LPG motor. Daarbij komt nog dat de geluidsproductie van een LPG motor significant lager is dan die van een diesel motor. Concluderend mag gesteld worden dat Autogas de beste keuze is wanneer op een snelle en eenvoudige wijze een duidelijk positieve bijdrage aan het milieu wordt verlangd.

Meer lezen? Kijk dan verder op: tno-no2

Veiligheid

Autogas is een bijzonder veilige brandstof. De overheid stelt namelijk hoge eisen aan de installatie. Een autogastank staat normaal onder een druk van iets minder dan 8 bar, maar wordt getest bij een druk van maar liefst 27 bar! Daarnaast heeft iedere autogastank vele veiligheidsvoorzieningen. Om te beginnen wordt de gastoevoer automatisch afgesloten zodra de motor wordt afgezet. Tevens zijn de gastanks voorzien van een vulbegrenzer, waardoor hij voor maximaal 80% gevuld kan worden. Zo heeft het gas voldoende ruimte om uit te zetten. Ten slotte, indien de druk in de autogastank toch te hoog oploopt, dan treedt er een afblaasbeveiliging in werking die de druk meteen weer vermindert.

Voor de zekerheid is er als signalering ook nog een geurstof toegevoegd aan het van nature reukloze autogas. Dankzij al deze beveiligingen is de kans op ongevallen nihil.

Veiligheidsriem

Stuur direct uw vraag in