Voor RECRON leden

Als RECRON-lid kun je gebruik maken van de mantelovereenkomst die RECRON (branche-organisatie recreatie-ondernemers) met Benegas gesloten heeft voor de leveranties van propaangas in bulktanks.

Meer over bulktanks

Meer dan een scherpe gasprijs

Naast een scherpe gasprijs biedt Benegas meer voordelen aan RECRON-leden.

  • Gratis assistentie bij milieutechnische vragen, zoals aanvraag van vergunningen en overleg met bevoegd gezag waarbij propaangas betrokken is.
  • Gratis installatie en huur van een telemetrieset, zodat u niet meer hoeft te kijken naar uw tankmeter. Benegas houdt dit voor u op afstand in de gaten en zorgt ervoor dat uw installatie niet droog komt te staan.
  • De mogelijkheid tot maandelijkse betaling middels automatische incasso van een vast bedrag per maand. Dit geeft u als ondernemer het voordeel dat uw liquiditeit niet extra onder druk staat bij een levering van propaangas. Eén keer per jaar wordt de eindafrekening gemaakt, daarna wordt tevens het nieuw te betalen maandbedrag vastgesteld.

Telemetriesysteem

Ga onbezorgd en warm de winter door dankzij het telemetriesysteem. Met telemetrie ben je altijd verzekerd van een volle gastank. Het systeem geeft een automatische melding wanneer de tank bijna leeg is. Het telemetriesysteem kan volledig automatisch of stuurt je vroegtijdig een SMS, zodat je zelf kan bepalen wanneer je gas wilt.

Lees verder

Expansieruimte

De propaantank bevat vloeibaar propaangas, echter nooit voor 100%. Er dient altijd sprake te zijn van een expansieruimte. Deze ruimte boven het vloeibare gas is nodig om damp te vormen van het vloeibare gas.

De mate waarin de tank dit proces kan continueren wordt bepaald door onder meer de grootte van de vloeistofspiegel, de restinhoud van tank en de temperatuur van de omgeving (verdampingscapaciteit). Het Benegas Telemetrie-systeem houdt dit nauwkeurig voor je bij.

Eigen kleur

Een gastank is een drukvat. Iedere kleur heeft een mate van warmteabsorptie. Hoe donkerder de kleur des te meer warmteabsorptie bij direct zonlicht. De invloed van dergelijke externe warmte dient te worden geminimaliseerd. De tank kan de toenemende druk weliswaar weerstaan, mocht de druk in de bulktank te hoog oplopen dan treedt de beveiliging in werking waardoor de druk wordt verlaagd (afblazen).

Veiligheid

Veiligheid staat bij ons bovenaan de prioriteitenlijst. En dat bewijzen wij al 60 jaar! Propaangas is een specialistisch product dat op de juiste manier moet worden opgeslagen, vervoerd en behandeld.

Meer over veiligheid

Door gebruik te maken van de aanbieding van Benegas voor RECRON-leden steunt u ook jouw branche-organisatie. RECRON (branche-organisatie recreatie-ondernemers) ontvangt per liter € 0,02 over alle leveringen die Benegas bij de RECRON-leden doet. U heeft daarnaast het voordeel dat u direct scherp inkoopt en niet meer via andere inkooporganisaties uw voordeel moet behalen.

Propaangastank

RECRON leden portaal

Speciaal voor afnemers die RECRON-lid is er een online toegangsportaal. Op deze pagina vermelden wij wekelijks onze adviesprijzen voor de leveringen van propaangas, waarop de korting die u als RECRON-lid ontvangt van toepassing is. Je hebt daarmee altijd een exact beeld van de door jou te betalen tarieven. De korting die je als RECRON-lid hebt en de tarieven voor tankhuur staan hier ook vermeld.

In onze overeenkomst gaan wij in principe uit van een vijfjarige overeenkomst. Leden die in het bezit zijn van een eigendomstank betalen uiteraard geen tankhuur. In dat geval is de duur van de overeenkomst geen vijf, maar drie jaar.

Onze buitendienst informeert je graag nader over de meest optimale energieoplossing. Bel met één van onze Area Managers of vraag een afspraak aan via het contactformulier onderaan de pagina.

Stuur direct je vraag in

Bespaarcheck

U kunt heel makkelijk geld besparen op de energiekosten door over te stappen van olie naar propaan. Propaangas is een schone energiebron voor het creëren van behaaglijke warmte, kookcomfort en warmwatervoorziening.

* Lees meer over minder uitstoot door propaangas.

Doe de bespaarcheck