Geen verlaging van de BTW op het propaangas

Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten, heeft de overheid besloten de BTW op energie tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%.

Verlaging van de tarieven op overige brandstoffen zoals benzine en diesel zal vanaf 1 juli 2022 tot het einde van het jaar 2022 gaan gelden. Helaas geldt deze verlaging niet

voor de BTW op het propaangas.

Wel blijft de verlaging op de accijnzen ,die per 1 april 2022 zijn ingevoerd,van kracht op het propaangas.

Als propaan branche hebben wij getracht deoverheid op andere gedachten te brengen helaas is dit niet gelukt.