LPG als belangrijke transitiebrandstof

Het klimaatakkoord van Parijs is een belangrijke doorbraak in de internationale samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen.

In de tweede helft van deze eeuw moet er balans zijn tussen uitstoot en opname van CO2. Nederland heeft de ambities van het akkoord onder andere vertaald in de energieagenda.

VVG

Met de routekaart LPG/Bio-LPG wil de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) inzichtelijk maken dat LPG (autogas en propaan) en Bio-LPG, belangrijke transitiebrandstoffen zijn naar een CO2-arme maatschappij. Met gasvormige brandstoffen als CNG, LNG en LPG kan de energietransitie aanzienlijk versneld worden. Niet voor niets noemde de staatssecretaris voor milieu in haar brief van 8 februari 2017 LPG als mogelijke brandstof voor het halen van de 2020 doelstellingen en de doelstellingen van Parijs. Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) kwam in 2015 0,3 procentpunt CO2-reductie dankzij de inzet van LPG/LNG/CNG.  Dit is vrijwel volledig (86%) aan LPG toe te rekenen.

Twee logische stappen moeten worden gezet:

  1. Gebruik schonere brandstofvarianten door vervanging van diesel, benzine en stookolie door bijvoorbeeld LPG of andere gasvormige brandstoffen.
  2. Verduurzaam de schone variant van LPG door de introductie van Bio-LPG.

Bekijk hier de routekaart op weg naar schone, betaalbare en betrouwbare energie.

Hans Verhoeven
Voorzitter VVG