Waarom zijn gastanks en gasflessen rond?

Rond? Eigenlijk is het een cilinder met bolvormige uiteinden! Deze vorm is het beste voor gastanks en gasflessen, vanwege de inwendige druk. Gastanks en gasflessen zijn namelijk drukvaten. Duikboten en duikflessen zijn andere voorbeelden van drukvaten. Een drukvat is een ruimte waarin een vloeistof of gas zit met een andere druk dan de omgeving.

Druk

Druk dus, dat is de reden voor de vorm van de gastanks en -flessen. In Nederland is de luchtdruk, de atmosferische druk, gemiddeld 1,013 bar. Propaangas heeft daarentegen een druk van 7 bar (bij 20 graden Celsius). Ter vergelijking, als je gaat duiken neemt de druk ongeveer met 1 bar per 10 meter duiken toe. In een autoband gaat ongeveer 2,5 bar. Je kunt dus wel nagaan dat 7 bar veel is en daarom is een sterke gasfles nodig!

Materiaal en vorm

Een sterke gastank of -fles krijg je door sterk materiaal en een sterke vorm te gebruiken. Gastanks en stalen gasflessen zijn van staal. De Benegas Light gasflessen zijn van glasvezel wat ook een bijzonder sterk materiaal is.

Ook de vorm is belangrijk. Zo zijn vierhoekige of vierkante vormen erg beweeglijk en dus niet geschikt. Een driehoek is de sterkste vorm; de duw- en trekkrachten zijn even sterk. Een gastank of -fles heeft echter enkel met trekkracht te maken, omdat de druk in de gasfles veel hoger is dan de druk daarbuiten en rondom heerst. Een bolvorm zou ideaal zijn voor gastanks en gasflessen, maar heel praktisch is een bol niet.

De gasfles is ontworpen voor een druk van 30 bar en wordt hierop steekproefsgewijs gecontroleerd door een geaccrediteerde toezichthouder (NL-CBI of Notified Body). Uit testen blijkt de fles bij normale temperatuur meer dan het dubbele van 30 bar aan te kunnen.

Butagaz

Onze Franse zusteronderneming Butagaz heeft wel een vierkante gasfles; “Le Cube” (de kubus). Echter, deze is vierkant van buiten, maar heeft ook een cilindervormige binnenkant! Hierin zit 5 kg propaan óf butaan. De rode sticker op Le Cube geeft aan dat hier propaan in zit.

Bolvorm

Eigenlijk is een bolvorm dus nog beter! Vroeger had Benegas ook een gigantische boltank. Deze werd in 1965 geplaatst en is in 2005 verwijderd. De tank woog 60 ton en had een diameter van 12,5 meter. Door deze enorme omvang had deze tank een inhoud van maar liefst 1 miljoen liter.

Boltank