Wat is Propaan?

Wat is propaan? Hoe wordt propaangas gewonnen? Waar wordt het voor gebruikt? Hoe zit propaangas in elkaar? Vragen die je misschien hebt maar het antwoord niet op kan vinden. Wij leggen het je uit!

Wat is propaan

Propaan is een vloeibaar gemaakt petroleumgas ook wel bekend als koolwaterstofgas. Butaan en propaan zitten qua samenstelling dicht bij elkaar. De chemische samenstelling van propaangas is C3H8 en van butaan is het C4H10. Groot verschil tussen de 2 gassen is dat propaan een lager kookpunt heeft. Hierdoor wordt het op een lagere temperatuur nog omgezet van vloeistof naar gas.

Propaan wordt gewonnen in een gasvorm, maar daarna direct onder druk gezet tot een vloeistof. Dit is hetzelfde voor Butaan. Dit is niet voor alle brandbare gassen zo. Aardgas bijvoorbeeld wordt niet onder druk omgezet tot vloeistof, maar wordt sterk gekoeld tot -163 graden om vloeibaar te krijgen. Dit proces is ook mogelijk met Propaan. De vloeibare vorm van propaan zal ontstaan bij een tempratuur van ongeveer -40. Door de lagere dichtheid van Propaan wordt het vaker onder druk vloeibaar gemaakt, omdat het op die manier makkelijk kan worden vervoerd.

Winning van propaan

Propaan is een “bijproduct” van de winning van zowel aardgas, als het raffineren van aardolie. Tijdens deze processen komt er n.l. ook propaangas vrij. Ongeveer 60% van het propaangas komt van het winnen van aardgas. De andere 40% van het raffineren van aardolie.

Door de winning van olie en aardgas komt er dus automatisch propaangas vrij.  Dit “bijproduct” wordt nu ook gebruikt als een nuttige brandstof,  voor gebruik in verschillende producten zoals gasflessen, bulktanks en autogas.

Vervoeren van propaan

Het vervoeren van propaan gebeurt in de compacte vloeibare vorm. Dit zorgt ervoor dat er veel energie kan worden vervoerd. 3,8 liter propaangas in vloeibare vorm geeft ongeveer 1 m3 (1000 liter in gasvorm). Dan te bedenken dat in een tankwagen makkelijk 20.000 liter vloeibaar gas gaat. Dit betekent dat er ongeveer 5 miljoen liter gas wordt vervoerd, dat is erg efficiënt.

Gebruik van propaan

Propaan wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Veel mensen gebruiken het waarschijnlijk onbewust. Iedereen kent ze wel; de terrasverwarmers, BBQ’s, vuurtafels, allemaal producten die een gasfles gebruiken waarin propaangas zit. Een relatief kleine verpakkingen met veel energie-inhoud. Daarnaast gebruiken we het voor het verwarmen van huizen door middel van een propaangastank bij de woning (grootschaliger).

Buiten het privé of kleingebruik wordt propaangas gebruikt in verschillende andere sectoren. Zo gebruiken verschillende boeren het voor bijvoorbeeld het verwarmen van stallen met jonge dieren zoals kalfjes, biggetjes en kuikentjes. Ook zet men het in om kassen warm te houden in de winter en gebruiken uienboeren het om de uien te drogen.

LPG wordt ook gebruikt voor auto’s en andere motoren en bestaat voornamelijk uit propaan. Een schone motorbrandstof net als aardgas.  Op bouwplaatsen kom je regelmatig propaangas tegen om huizen op te warmen tijdens het bouwen zolang er nog geen andere nutsvoorziening is. Propaan kent veel verschillende toepassingen voor diverse sectoren. Allemaal met een andere reden.

Milieubewuste keuze

Propaan is een goede en zeer milieuvriendelijke fossiele brandstof. Een groot voordeel van het gebruik van propaangas is dat de uitstoot van CO2 in de lucht veel lager ligt dan bij andere brandstoffen. Propaan hoofdbestanddeel van LPG heeft een CO2 uitstoot van 1.86 g CO2. Dit is bij bijvoorbeeld Diesel (3.13g CO2) en Benzine (2.78g CO2) aanzienlijk hoger. Daarnaast is de verbranding van propaangas zeer schoon en komt er weinig fijnstof bij vrij. Dit is goed voor de luchtkwaliteit. Door de hoge verbrandingsgraad en de lage hoeveelheid fijnstof is de brandstof ook beter voor apparatuur zoals motoren. Door de lagere uitstoot komt er minder vervuiling in de motor en gaat deze langer mee.