Veiligheid voor installateurs

Ben jij een installateur en mag je werken aan de installaties van Benegas? Hieronder vind je alle documenten die je nodig hebt om de installatie veilig uit te voeren.

Propaan- en Butaangas kennen strenge regels die wij als leverancier van brandbaar gas en aanverwante artikelen zorgvuldig opvolgen. Daarom is het van belang dat je een gecertificeerde installateur bent en dat je toestemming hebt voordat je gaat werken aan onze installaties.

Deze documenten zijn belangrijk voor installateurs die werkzaamheden verrichten aan een propaangasinstallatie of propaantank.