Zelf gasflessen vullen

Zelf gasflessen vullen; mag dit of niet?

Er heerst soms onduidelijkheid of zelf gasflessen vullen nu wél of niet is toegestaan. Dat diverse winkels en webshops vulnippels verkopen om dit te faciliteren maakt het alleen maar onduidelijker.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om zelf gasflessen te vullen. Inmiddels bijna 3 jaar geleden is de nieuwe Activiteitenregeling Milieubeheer in werking getreden. Dit gebeurde op 1 januari van 2016. Hierin staat heel duidelijk omschreven wat wel en wat niet toegestaan is bij LPG-tankstations.

Wat mag niet?

Het is verboden om gasflessen en wisselreservoirs te vullen bij een tankstation. Dit heeft te maken met het feit dat er op een gasfles geen automatische vulbegrenzer van 80% zit. Hiermee loop je het gevaar dat je de fles tot 100% vult. Het is overigens dus óók niet toegestaan om gasflessen te vullen welke wel een vulbegrenzer hebben. Een te hoge vulgraad brengt aardig wat risico’s met zich mee.

Waarom is zelf gasflessen vullen verboden?

Het verbod heeft een goede reden. Het zelf vullen van gasflessen brengt namelijk diverse risico’s met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de gasfles met meer dan 80% vloeibaar gas wordt gevuld. Hierdoor kan het voorkomen dat er vloeibaar gas uit de kraan komen in plaats van damp, waardoor plots 250 keer zoveel energie vrij komt. Dit resulteert in een enorme steekvlam of erger.

Nog gevaarlijker is het als de druk in de gasfles toeneemt doordat de temperatuur stijgt. De gasfles kan hierdoor blijvend beschadigd raken. In sommige gevallen is het amper met het blote oog te zien dat er een bolling in de gasfles zit. Het kan zélfs gebeuren dat de fles openscheurt, dit zorgt uiteraard voor zeer brandgevaarlijke situaties.

Naast dat het gevaarlijke situaties kan opleveren, is het zelf vullen van een gasfles een milieudelict. Je kan hier dus een boete voor ontvangen. Daarbij keren verzekeraars, bij eventuele ongelukken, niets uit als blijkt dat je tijdens het ongeluk zelf gasflessen aan het vullen was of als blijkt dat dit gebeurd is.

Voor het vullen wordt door een professioneel vulbedrijf elke fles gecontroleerd op de wettelijk voorgeschreven aspecten. Als men zelf gasflessen gaat vullen, dan kan een fles worden gevuld welke niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Met alle risico’s van dien.

Een gerenommeerd vulbedrijf controleert ook de kwaliteit van het gas op inwendige degradatie van de fles, de afsluiter en het afdichtingsmateriaal te voorkomen. Benegas controleert de kwaliteit van het gas door middel van gaschromatografie.

Wat mag wel?

Bij LPG-tankstations is het enkel toegestaan te leveren aan: “brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen“. Simpeler gezegd: alleen voertuigen met een vast ingebouwde tank mogen LPG tanken.

Alternatief

Een goed alternatief voor de stalen gasfles is de kunststof gasfles van Benegas Light. Deze is vooral geschikt voor vakantie en thuisgebruik en kan in meerdere landen omgeruild worden. Zelf vullen is hierdoor beslist niet nodig. Doordat het een lichtgewicht gasfles is, is het ook mogelijk om meerdere flessen mee te nemen zonder dat het te zwaar wordt.

Tevens zijn de gevaren en risico’s bij kunststof gasflessen in geval van brand veel kleiner. Bij een open vuur situatie zal de fles niet exploderen. De combinatie druk en temperatuur zorgt ervoor dat er minuscuul kleine gaatjes in de wand van de fles komen. Hierdoor blaast de fles als het ware af. Het gas komt vrij en zal bij ontsteking verbranden, maar er vindt geen BLEVE plaats zoals bij een stalen fles. Een BLEVE, uitgesproken als blevvie, is de afkorting voor “boiling liquid expanding vapour explosion”.

Ook voor de professionele gasgebruikers, zoals dakdekkers en heftruckgebruikers hebben wij een gepaste oplossing. Neem gerust contact met ons op en laat je informeren!

Gasfles bolling