Wat is Butaan?

In een vorig bericht hebben we al uitgelegd wat propaan is, maar wat is dan bútaan? Waar wordt butaan in toegepast en wat is het verschil met propaan? Butaan en propaan hebben deels dezelfde toepassing, maar toch zijn er belangrijke verschillen waarop gelet moet worden. We leggen het je graag allemaal uit!

Wat is butaan

Butaan is net als propaan een vloeibaar gemaakt petroleumgas ook wel bekend als koolwaterstofgas. De chemische samenstelling van butaangas is C4H10 en van propaangas is het C3H8. Bij Benegas worden twee isomeren van butaan gebruikt, het onvertakte n-butaan en het vertakte isobutaan.

Butaan is net als propaan van nature een gas, maar dit is niet voor alle brandbare gassen zo. Butaan wordt vloeibaar bij -0,5 graden Celsius of lager, terwijl propaan pas vloeibaar wordt vanaf -40 graden Celsius. Een ander groot verschil tussen butaan en propaan is de druk, bij 20 graden Celsius is de druk van butaan ca. 1,2 bar en de druk van propaan is dan maar liefs ca. 7,0 bar.

Winning

Bij het winnen van aardgas en het raffineren van aardolie ontstaat butaan als “bijproduct”. Vroeger werd veel butaan en propaan afgefakkeld, totdat men erachter kwam dat beide producten ook als brandstof gebruikt konden worden. Eerst in het raffinage proces en vervolgens ook daarbuiten.

Butaan, maar ook propaan, zijn van origine dus “bijproducten” bij de winning van olie en aardgas. Vandaag de dag wordt verspreidt over de wereld dit gas nuttig gebruikt als een brandstof om bijvoorbeeld mee te koken, te verwarmen of in combinatie met propaan in autogas en propellants.

Vervoeren

Butaan wordt in vloeibare vorm vervoert, omdat de gasvorm veel minder compact is. 1 liter vloeibare butaan geeft ongeveer 250 liter butaangas. Door butaan dus in vloeibare vorm te vervoeren, wordt er erg efficiënt gewerkt. Een tankwagen kan gemakkelijk 40.000 liter vloeibaar butaan vervoeren, dit komt dus overeen met 10 miljoen liter gasvormig butaan.

Gebruik

Butaan kent vele toepassingen. Het enige nadeel is dat het vloeibaar wordt bij -0,5 graden Celsius, hierdoor kan het in koudere landen niet gebruikt worden. Door de temperatuur zal butaan niet overgaan in gasvorm en zo ontstaat er geen/onvoldoende druk.

De mix van butaan en propaan wordt bijvoorbeeld in autogas gebruikt, in warme landen zal er dan meer butaan gebruikt worden dan in landen zoals Nederland. Daarnaast wordt de combinatie ook in spuitbussen gebruikt, door het drukverschil tussen butaan en propaan kan elke gewenste druk tussen 1,2 en 7,0 bar worden bereikt.

In landen als Spanje en Italië wordt ook veel meer butaan in gasflessen gebruikt dan bijvoorbeeld in Nederland. Als men deze gasflessen vervolgens in Nederland in de winter probeert te gebruiken zal dat niet lukken, omdat de butaan niet gasvormig wordt.

Het bekendste product, naast autogas, waar butaan inzit, zijn aanstekers. Dat is dus de vloeistof die je ziet bij doorzichtige aanstekers. Ondanks dat butaan onder 0 graden Celsius vloeibaar blijft, kunnen aanstekers wel blijven werken in de winter. Dit komt doordat je aanstekers normaliter in je broek- of jaszak hebt, waardoor die warmer blijft. Daarnaast heb je een aansteker in je hand als je die wil gebruiken, waardoor de aansteker warm wordt. Propaan lijkt misschien een beter optie, omdat dat blijft werken tot -40 graden Celsius. Toch is propaan gebruiken in aanstekers geen goed plan! Dit komt doordat de druk van propaan veel hoger is, waardoor een aansteker zou ontploffen.