Waardoor is het propaan CO2-gecompenseerd?

Al het propaan van Benegas is CO2-gecompenseerd.

We doen dit door de verkoop van ons propaan te compenseren met de aanschaf van “Carbon Credits. Met deze carbon credits investeren wij in projecten in het buitenland.

Meer informatie

Twee voorbeelden zijn Kariba in Zimbabwe en Kalasin in Thailand. In Zimbabwe stoppen wij de ontbossing en beschermen een regio van bijna 800.000 hectare. In Thailand is er een gesloten systeem ontwikkeld voor het verwerken van Cassave producten. Hierbij wordt methaan als BioGas gewonnen en ingezet voor het productieproces. Dit gesloten systeem vermindert bovendien het watergebruik en de luchtverontreiniging.

Daarnaast heeft de United Nations een lijst met 17 doelen samengesteld waarmee we samen kunnen werken aan een betere en groenere toekomst voor iedereen. Met deze projecten in Zimbabwe en Thailand investeren we in diverse Sustainable Development Goals van de United Nations.

Wil je meer weten over de projecten? Klik dan op onderstaande afbeeldingen!

Kariba Redd+ Zimbabwe

Kalasin Wastewater Treatment Thailand