Propaan als aardgasequivalent

Met het oog op de energietransitie is duurzaamheid steeds belangrijker. Met de nieuwe informatieplicht energiebesparing is het bovendien belangrijk dat inrichtingen met een verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) hun energiebesparende maatregelen melden bij het bevoegd gezag.

Maar wat is het aardgasequivalent van 1 liter propaan? Als je dat weet, weet je ook hoeveel liter propaan gelijk staat aan 25.000 m3 aardgas. Kort gezegd is 1 liter propaan 0,73 m3 aardgasequivalent. Andersom betekent dit dat 1 m3 aardgas gelijk staat aan 1,35 liter propaan.

Meer informatie

Aardgas en propaan zijn niet eenvoudig te vergelijken, omdat de rekeneenheden anders zijn. Aardgas gaat altijd per m³ en propaan per liter.

Om precies te kunnen berekenen hoeveel liter propaan gelijk staat aan hoeveel m³ aardgas moet er gekeken worden naar de verbrandingswaarde. Aardgas heeft een gemiddelde verbrandingswaarde van 35,17 MJ per m3. Propaan heeft een gemiddelde verbrandingswaarde van 97,77 MJ per m3. Door dit verschil wordt aardgas laag calorisch genoemd en propaan hoog calorisch. Propaan is dus ongeveer 2,77 keer zo warm als aardgas, waardoor het verbruik veel lager is.

Propaan heeft als rekeneenheid echter liters. Door propaan onder dusdanige druk te zetten dat het vloeibaar wordt, kan er ongeveer 250 keer zoveel vervoerd worden. Een tankwagen die 20.000 liter vloeibaar propaan vervoerd, heeft dus bijna 5 miljoen liter gasvormig propaan bij zich. Erg efficiënt dus! De verbrandingswaarde van propaan in liters is 26,01 MJ per liter. Dit is dus aanzienlijk minder dan wanneer het gasvormig is. Gelukkig wordt propaan alleen in liters opgeslagen en wel gasvormig gebruikt. Wanneer men 35,17 deelt door 26,01 is de uitkomst 1,35. Dit betekent dat 1 m3 aardgas gelijk staat aan 1,35 liter vloeibare propaan.

Tot slot, aardgas en propaan bestaan nooit voor 100% uit dezelfde stof. Dit omdat het beide natuurproducten zijn. Er kan altijd een zeer lichte afwijking in de samenstelling zitten, waardoor de verbrandingswarmte ook verschilt. Hierdoor kunnen de uitkomsten licht afwijken en schommelt de uitkomst tussen de 1,30 en 1,38 liter propaan met kuub aardgas.

Terug naar het voorbeeld van 25.000 maardgas, omgerekend is dit dus 33.750 liter propaan.