ADR tankwagen

Update: We rijden weer!

Update 12-12-2017

Al onze tankwagens rijden weer! De grote wegen zijn vrij, maar op de lokale wegen is het soms nog lastig. Dit kan nog voor een kleine vertraging in de aflevering zorgen. Moet de tankwagen een talud op? Strooi dan alvast zout, dat voorkomt moeilijke situaties, ook als er pas morgen een levering gepland staat. Met het opvriezen van vannacht kunnen er namelijk flinke ijsvlaktes ontstaan.

Momenteel mogen de tankwagens van Benegas niet rijden!

Nieuws 11-12-2017
Benegas rijdt volgens de ADR richtlijnen. Hierdoor zullen we door zware weersomstandigheden soms belemmerd worden om product uit te rijden. De lokale autoriteiten bepalen of de wegen toegankelijk zijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunnen wij niet altijd aan onze leveringsafspraken voldoen. Wij zullen uiteraard zodra het mogelijk is de uitgestelde leveringen met spoed uitrijden. Wij vragen hiervoor uw begrip.