Waarom worden de gastanks nooit volledig gevuld?

Omdat het gas in vloeibare vorm wordt geleverd en het anders geen verdampingsruimte heeft.

Om thuis het propaangas te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen koken, heeft het gas ruimte in de tank nodig om van vloeibare vorm naar gas te gaan. Hierdoor vullen wij de tank nooit met meer dan 90% vloeibaar gas, anders kan het niet of niet voldoende verdampen.

Alles over propaan

Waarom worden de gastanks nooit volledig gevuld?

Een gastank vullen we dus nooit volledig met vloeibaar gas. Dit doen wij dus omdat er ruimte nodig is voor het propaangas om van vloeibaar over te gaan tot gas. Met 3,8 liter propaangas in vloeibare vorm kun je ongeveer 1 m3 (1000 liter) in gasvorm creëren. Hiervoor heeft het gas natuurlijk ook de ruimte nodig, omdat het zo sterk uitzet. Naarmate de gastank leger raakt, daalt de hoeveelheid vloeibaar gas en neemt de hoeveelheid gasvormig propaan toe. We meten dan ook altijd de inhoud van de propaantank op basis van de vloeibare vorm. Als er in een tank 85% vloeibaar propaan zit, wordt de 15% uiteindelijk opgevuld met gasvormig propaan.

Temperatuur

De temperatuur van de directe omgeving van de tank heeft hierbij ook invloed het niveau in de tank. Bij een lagere temperatuur is de druk in de tank lager en kan het voorkomen dat de meter 1% minder aangeeft dan bijvoorbeeld de dag ervoor. Is het de dag daarna weer bijvoorbeeld 10 graden Celsius warmer, dan kan het zo zijn dat de meter 2% meer weergeeft. Door te vullen tot om en nabij de 85% hebben we ook nog een marge om deze warmteverschillen te kunnen opvangen.

Vuistregel

De vuistregel voor het vullen van gastanks is als volgt: < 5.000 liter inhoud wordt gevuld tot 85% en > 5.000 liter inhoud wordt gevuld tot 90%. In de zomer kan het erg warm zijn, waardoor de druk in een gastank sneller oploopt. Hierdoor wil meer propaan van vloeibare vorm naar gasvorm verdampen. Uit voorzorg vullen we de gastanks dan met een paar procent minder vloeibare propaan.