Wie is waar voor verantwoordelijk als ik een gastank huur?

Goede vraag! Zowel jij, als gebruiker, en wij, als Benegas, hebben verantwoordelijkheden met betrekking tot de tank.

De huurtank is eigendom van Benegas en zal dat ook ten alle tijden blijven. Wij zorgen dan ook dat er altijd een gekeurde tank staat die voldoet aan alle veiligheidsaspecten. Bovendien zorgen wij er ook voor dat de tank op tijd geïnspecteerd wordt en dat alle keuringen uitgevoerd worden.

Alles over veiligheid!

Wie is waar voor verantwoordelijk als ik een gastank huur?

Verantwoordelijkheden voor Benegas

Als een gastank wordt geplaatst begint de verklaring van ingebruikname (bij tanks groter dan 5.000 liter). Vervolgens komen wij ieder jaar of iedere 2 jaar terug voor een routine-inspectie. Dit is afhankelijk van de grootte van een gastank. Bij gastanks tot 13.000 liter komen we eens per 2 jaar en bij tanks groter dan 13.000 liter komen we ieder jaar. Na een periode van 6 jaar komen we de tank keuren voor een verleningsverklaring. Hierdoor mag de tank opnieuw 6 jaar blijven staan. Na 12 jaar wordt de tank vervangen voor een nieuw exemplaar.

Verantwoordelijkheden voor jou

Als je een gastank huurt, hoef jij je helemaal geen zorgen te maken om de gastank. De gasleiding van de tank naar jouw huis is echter wel jouw verantwoordelijkheid. Die gasleiding is namelijk altijd van jou zelf! Deze gasleiding moet gekeurd worden als er een nieuwe tank geplaatst wordt of als de tank wordt vervangen. In het uitzonderlijke geval dat je jouw gasleidingen aanpast of verlegd, dan moeten deze ook opnieuw gekeurd worden.

Mochten jouw leidingen gekeurd moeten worden, dan stellen we je altijd op de hoogte én bieden we aan deze te controleren tegen een scherp tarief!