Wanneer wordt propaan vloeibaar?

Propaan wordt vloeibaar bij een temperatuur van ongeveer -40 graden Celsius.

Wil je meer weten over hoe propaan wordt gewonnen? Hoe we het transporteren of waarvoor het wordt gebruik? Check dan onze blog ‘wat is propaan’!

Wat is propaan

Wanneer wordt propaan vloeibaar?

Wanneer wordt propaan vloeibaar?

Propaan wordt gewonnen in een gasvorm, maar daarna direct onder druk gezet tot een vloeistof. Dit is hetzelfde voor Butaan. Dit is niet voor alle brandbare gassen zo. Aardgas bijvoorbeeld wordt niet onder druk omgezet tot vloeistof, maar wordt sterk gekoeld tot -163 graden om vloeibaar te krijgen. Dit omdat de druk die nodig is, zo hoog is, dat koelen een veiligere optie is. Dit proces is ook mogelijk met Propaan. De vloeibare vorm van propaan zal ontstaan bij een tempratuur van ongeveer -40. Door de lagere dichtheid van Propaan wordt het vaker onder druk vloeibaar gemaakt. Het vloeibaar maken van gas wordt gedaan, omdat er dan meer vervoerd kan worden.

Transporteren van propaangas

Het vervoeren van propaan gebeurt in de compacte vloeibare vorm. Dit zorgt ervoor dat er veel energie kan worden vervoerd. 3,8 liter propaangas in vloeibare vorm geeft ongeveer 1 m3 (1000 liter in gasvorm). In een tankwagen kan gemakkelijk 20.000 liter vloeibaar gas, dit betekent dat er ongeveer 5 miljoen liter gas wordt vervoerd, dat is erg efficiënt. Afhankelijk van de temperatuur buiten is de druk in de tankwagen verschillend. Als voorbeeld: bij 20 graden Celsius is de druk in een tank wagen ongeveer 8 bar. Als het warmer wordt neemt de druk toe en als het koeler is neemt de druk af.